Dobrovolná hasičina není koníček, je to poslání. A kdo je jednou dobrovolným hasičem celým svým srdcem, ten jím zůstane až do své smrti.

Email

referent@sdhkolodeje.cz

Telefon

+420 734 236 163

Adresa

K Dubči 178/11 , Praha Koloděje 19016

Hasiči Praha Koloděje obnovují práci s mládeží

Hasiči Praha Koloděje obnovují práci s mládeží Sbor dobrovolných hasičů v Praze Kolodějích zve všechny chlapce a dívky do obnoveného Kolektivu mladých hasičů. Při našich setkáních se budeme věnovat všemu, co děti o hasičích vědí i nevědí a odkryjeme s nimi tak mnohá poznání. Při naší činnosti si budou osvojovat základy první pomoci a chování při mimořádných situacích. Během našich schůzek se děti seznámí s hasičskou technikou na stanici. Nebudou chybět ani výlety do zajímavých míst a hasičská soustředění. U nás vaše děti najdou to nejcennější – opravdové kamarády. Své místo bude mít u nás opravdu každý! Kolektiv mladých hasičů je vhodný i pro děti z okolních obcí. POSIL NAŠE ŘADY A STAŇ SE I TY MLADÝM HASIČEM! Kolektiv mladých hasičů bude probíhat každý čtvrtek od 16 do 18 hodin v hasičské zbrojnici JSDH…
Read More

Článek do Kolodějských novin

Vážení čtenáři Kolodějských novin. V první části článku se na pár řádcích pokusím vysvětlit rozdíl mezi SBOREM DOBROVOLNÝCH HASIČŮ (dále jen SDH) a JEDNOTKOU SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ (dále jen JSDH). Názvy jsou téměř shodné, proto chápu, že většina občanů nevidí rozdíl. Ale právě to jedno písmeno „J“ před SDH, tedy JSDH, rozděluje tyto organizace a to zásadně. JSDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů se řídí zákonem 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tedy zákonem „O požární ochraně“. Zřizovatelem JSDH dle §29 zákona 133/85 Sb., je v našem případě Městská část Praha Koloděje. Z této skutečnosti vyplývá fakt, že jednotka sboru dobrovolných hasičů městské části Praha Koloděje je organizační složkou městské části a součástí Integrovaného záchranného systému (IZS), nikoliv zájmovým volnočasovým spolkem. Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany: Zřizuje jednotku sboru dobrovolných…
Read More

Ocenění členů JSDH

Ocenění členů JSDH Praha Koloděje za mimořádné nasazení při pandemii COVID19. Dne 30.12.2020 proběhlo předání ocenění členům JSDH Praha Koloděje, jako poděkování za nasazení při pohotovostech v roce 2020 a při boji s pandémií COVID19.Z rukou místostarosty část členů jednotky převzala pamětní medaili " Za mimořádné nasazení při pandemii COVID19". Za rok 2020 jsme měli celkem 71 událostí: z toho 16x pohotovost 24h na vlastní zbrojnici ( v souvislosti se zajištěním plošného pokrytí požární ochrany na území hl.m.Prahy , 4x dopravní nehoda, 12x požár, 37x technická pomoc, 1x planý poplach a 1x ostatní pomoc. Oceněni byli: Vystavěl Petr st. - velitel jednotky, Vystavěl Petr ml. - strojník, hasič, Koutný Martin - technik, hasič, Dostál Jiří - hasič, Dobiášovský Petr - hasič, Vystavěl Luboš - hasič, Brach Petr - hasič Díky…
Read More

26.12.2020 – návštěva Klokánku Štěrboholy

Dne 26.12.2020 část naší jednotky předala drobnou pomoc pro Klokánek Štěrboholy . Jednalo se o sbírku dětského oblečení, plyšáky a další hračky. Dále o nákup potravin a hygienických prostředků. Tímto děkuji členům naší jednotky za věnování věcí a finanční hotovosti na nákup potřebných věcí. Dále bych rád poděkoval firmě Bimbohas Koloděje, která věnovala pro Klokánek Štěrboholy ochranné prostředky (roušky, respirátory a desinfekci). Hasiči Praha - Koloděje
Read More