Článek do Kolodějských novin

Vážení čtenáři Kolodějských novin. V první části článku se na pár řádcích pokusím vysvětlit rozdíl mezi SBOREM DOBROVOLNÝCH HASIČŮ (dále jen SDH) a JEDNOTKOU SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ (dále jen JSDH). Názvy jsou téměř shodné, proto chápu, že většina občanů nevidí rozdíl. Ale právě to jedno písmeno „J“ před SDH, tedy JSDH, rozděluje tyto organizace a to zásadně. JSDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů se řídí zákonem 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tedy zákonem „O požární ochraně“. Zřizovatelem JSDH dle §29 zákona 133/85 Sb., je v našem případě Městská část Praha Koloděje. Z této skutečnosti vyplývá fakt, že jednotka sboru dobrovolných hasičů městské části Praha Koloděje je organizační složkou městské části a součástí Integrovaného záchranného systému (IZS), nikoliv zájmovým volnočasovým spolkem. Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany: Zřizuje jednotku sboru dobrovolných…
Read More