Článek do Kolodějských novin

Vážení čtenáři Kolodějských novin. V první části článku se na pár řádcích pokusím vysvětlit rozdíl mezi SBOREM DOBROVOLNÝCH HASIČŮ (dále jen SDH) a JEDNOTKOU SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ (dále jen JSDH). Názvy jsou téměř shodné, proto chápu, že většina občanů nevidí rozdíl. Ale právě to jedno písmeno „J“ před SDH, tedy JSDH, rozděluje tyto organizace a to zásadně. JSDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů se řídí zákonem 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tedy zákonem „O požární ochraně“. Zřizovatelem JSDH dle §29 zákona 133/85 Sb., je v našem případě Městská část Praha Koloděje. Z této skutečnosti vyplývá fakt, že jednotka sboru dobrovolných hasičů městské části Praha Koloděje je organizační složkou městské části a součástí Integrovaného záchranného systému (IZS), nikoliv zájmovým volnočasovým spolkem. Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany: Zřizuje jednotku sboru dobrovolných…
Read More

Ocenění členů JSDH

Ocenění členů JSDH Praha Koloděje za mimořádné nasazení při pandemii COVID19. Dne 30.12.2020 proběhlo předání ocenění členům JSDH Praha Koloděje, jako poděkování za nasazení při pohotovostech v roce 2020 a při boji s pandémií COVID19.Z rukou místostarosty část členů jednotky převzala pamětní medaili " Za mimořádné nasazení při pandemii COVID19". Za rok 2020 jsme měli celkem 71 událostí: z toho 16x pohotovost 24h na vlastní zbrojnici ( v souvislosti se zajištěním plošného pokrytí požární ochrany na území hl.m.Prahy , 4x dopravní nehoda, 12x požár, 37x technická pomoc, 1x planý poplach a 1x ostatní pomoc. Oceněni byli: Vystavěl Petr st. - velitel jednotky, Vystavěl Petr ml. - strojník, hasič, Koutný Martin - technik, hasič, Dostál Jiří - hasič, Dobiášovský Petr - hasič, Vystavěl Luboš - hasič, Brach Petr - hasič Díky…
Read More

26.12.2020 – návštěva Klokánku Štěrboholy

Dne 26.12.2020 část naší jednotky předala drobnou pomoc pro Klokánek Štěrboholy . Jednalo se o sbírku dětského oblečení, plyšáky a další hračky. Dále o nákup potravin a hygienických prostředků. Tímto děkuji členům naší jednotky za věnování věcí a finanční hotovosti na nákup potřebných věcí. Dále bych rád poděkoval firmě Bimbohas Koloděje, která věnovala pro Klokánek Štěrboholy ochranné prostředky (roušky, respirátory a desinfekci). Hasiči Praha - Koloděje
Read More

Vítejte u Hasičů Praha Koloděje

Zdravím, právě jste zavítali na naše nově se tvořící stránky SDH a JSDH Praha Koloděje. Prosíme o strpení, stránky se stále ještě připravují a tak doplňování informací bude probíhat postupně. 
Read More